Een sportieve stage voor kinderen met veel energie ! De nadruk wordt gelegd op het spelen in groep, het samenwerken, het ontdekken van regels, zich inspannen en dit alles terwijl we plezier maken. De gelegenheid voor uw kind om een breed aanbod van sporten te (her)ontdekken.

Educatieve doelen :

  • Zich amuseren met anderen
  • Leren samenspelen
  • Motorische vaardigheden aanleren
  • Nieuwe sporten ontdekken en aanleren.

Mulstisport (6-8 jaar)

  • Format de date :JJ slash MM slash AAAA
  • Informatie